Meny Stäng

Föreningens styrelse kommer till att bestå av följande medlemmar under 2022

Ordförande
V.Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter
Revisorer
Valberedning
Festkommitté

 

Henrik Wangsell 0704 183 758
Gunilla Hallberg 0727 177 730
Vakant
Lena Fors Koyuncu 0735 057 906
Hans Nohlberg
Leif Thörnqvist, Ingvar Streifert
Ingmar Sjöstrand, Madelen Hörberg
Kalle Svensson, Anna Sandgren
Anna Sandgren, Mikael Sonesson, Sussie Persson, Gunilla Hallberg,  André Bergkvist