Meny Stäng
Den 31 oktober 1997 stod att läsa i NST att kommunen tänkte sälja den gamla tvättstugan på Flötsgatan i Gunnarstorp. På tomten fanns även mangelboden som gunnarstorpare hade använt i nästan 80 år. Folk samlades för att rädda mangeln, så att man kunde fortsätta att mangla. Vid ett möte med Bjuvs kommun den 16 mars 1998 utsågs en interimsstyrelse till föreningen, där man enades om syftet att bevara kulturella värden mm i Gunnarstorp. Föreningen, Gunnarstorps Byaförening, bildades sen den 11/5 1998, vid ett möte i Tornévallens klubbstuga. Den första stora uppgiften föreningen fick var att flytta den stora mangeln, samt boden den stod i, till en ny plats på Vinkelgatan. Där byggdes en liten klubbstuga.  Den 17april 1999 skedde flytten till den nya platsen. Ett år senare, den 17 juni 2000, var det invigning och hemvändardag. Det kom omkring 300 personer till festen. Lite senare kom en andra uppgift när byaföreningen köpte den gamla tvättstugan på Flötsgatan. Ett avtal med kommunen upprättades och gick ut på att byaföreningen, från den 1 juli 2001 till och med den 30 juni 2006, hade ansvaret för klippningen av gräsytorna på lekplatsen vid Vinkelgatan. Gräsytorna skulle klippas minst tio gånger per säsong. Som ersättning för detta erhöll föreningen en engångssumma om 26 000kr. Ersättningen erlades i förskott den 29 juni 2001 och användes som betalning för tvättstugan. Efter många frivilliga arbetstimmar kunde så tvättstugan invigas den 28 juni 2008.