Meny Stäng

Föreningens styrelse kommer till att bestå av följande medlemmar under 2020

Ordförande
V.Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter
Ledamöter festkommitté

Revisorer
Valberedning

Henrik Wangsell 0704 183 758
Gunilla Hallberg 0727 177 730
Anna-Karin Persson 042 812 97
Lena Fors Koyuncu 042 833 35
Hans Nohlberg
Leif Thörnqvist, Ingvar Streifert
Gunilla Hallberg, Anna-Karin Persson,
Sussie Persson, Anna Sandgren, Mikael Sonesson
Gun Lundh, Ingmar Sjöstrand
Theri Laine, Hugh McGill Morrison