Meny Stäng

Föreningens styrelse kommer till att bestå av följande medlemmar under 2023

Ordförande
V.Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter
Revisorer
Valberedning

Henrik Wangsell 0704 183 758
Vakant
Gunilla Hallberg 0727 177 730
Lena Fors Koyuncu 0735 057 906
Johan Hule, Lena Didricksen
Leif Thörnqvist, Ingvar Streifert, 
Ingmar Sjöstrand, Louise Kroon
Linus Svensson, Anna Sandgren