Skriv ut sidan   Start > Styrelsen

 

Föreningens styrelse kommer till att bestå av följande medlemmar under 2019

Ordförande                         Henrik Wangsell                 0704 183 758
V.Ordförande                      Gunilla Hallberg                  0727 177 730
Sekreterare                        Anna-Karin Persson            042  812 97
Kassör                                Lena Fors Koyuncu             042  833 35
Ledamot                             Hans Nohlberg                 
Suppleanter                        Leif Thörnqvist, Ingvar Streifert
Ledamöter festkommitté      Gunilla Hallberg, Anna-Karin Persson,
                                         Sussie Persson, Anna Sandgren, Mikael Sonesson
Revisorer                           Gun Lundh, Ingmar Sjöstrand
Valberedning                      Theri Laine, Hugh McGill Morrison

Gunnarstorp Byaförening, c/o Anna-Karin Persson, Hjälmgatan 4, 267 41 BJUV